Organisaatio

Seuran virallinen organisaatio koostuu johtokunnasta, jaostoista sekä muista toimielimistä ja  työryhmistä. Toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Käytännön toiminnan organisoinnista ja järjestämisestä vastaavat johtokunnan valitsemat jaostot ja työryhmät.